Rosse metselbij maakt hier een bolvormig nest. Dit maakt ze van zand vermengd met speeksel. Ze maken meestal hun nesten in kleine gaten in bijvoorbeeld een “Bijenhotel” 

De Rosse metselbij gaat haar nest binnen met stuifmeel onder haar buik, de zogenaamde “Buikschuier”

Vroeger was dit een gewone Nederlandse dagvlinder maar is nu zeldzaam geworden, waarom is niet duidelijk. Misschien door afname bloemrijke graslanden. Want wat nu aan grasland te zien is, is in feite een groene woestijn, er bloeit bijna niks meer.

Zeldzame Dagvlinder