Argusvlinder Lasiomata megera

Vroeger was dit een gewone Nederlandse dagvlinder maar is nu zeldzaam geworden, waarom is niet duidelijk. Misschien door afname bloemrijke graslanden. Want wat nu aan grasland te zien is, is in feite een groene woestijn, er bloeit bijna niks meer.

Zeldzame Dagvlinder